Grundkurs i Mindfulness
Göteborgs stad

Skola HumaNova

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

8 900 kr

Kort om utbildningen

Kursen baseras på Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi (MBKT) som är ett evidensbaserat behandlingsprogram som rekommenderas av Socialstyrelsen i syfte att förebygga depression och nedstämdhet.

Programmet består av 8 veckors egen träning i mindfulness med 1 lärarledd dag av utforskande, psykooedukation, teori och gruppmeditation varannan vecka sammanlagt 4 dagar. Vikten av de lärarledda dagarna är avgörande för såväl gruppens process samt stöd för att åskådliggöra deltagarnas egna hinder och motstånd.

Programmet är deltagarintensivt, stödjande och mycket strukturerat. Detta ger bästa tänkbara förutsättningar för att på allvar komma igång med sin egen meditationspraktik.

Att ha etablerat en egen praktik ger en bas för eventuellt vidare instruktörsutbildning om man senare vill kunna leda andra i mindfulness.

Startdatum
Startar varje vår och höst i Stockholm och Göteborg. Se hemsidan för mer information

Pris
Privat 8900 SEK inkl. moms
Företag 8900 SEK exkl. moms