Framgångsrik förhandling
Göteborgs stad

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

7 november 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

22 375 kr

Kort om utbildningen


Förhandling handlar om att hitta en gemensam väg framåt genom att få till en lyckad lösning. Denna kurs tar sitt avstamp i forskning och ger dig alla verktyg du behöver för att vässa din förhandlingsteknik och bli en bättre förhandlare, oavsett din roll.

BLI EN FRAMGÅNGSRIK FÖRHANDLARE
Kursen framgångsrik förhandling tar avstamp i den senaste forskningen inom området och ger praktiska verktyg för att kunna förstå och kunna använda sig av de viktigaste principerna för framgångsrik förhandling.

Kursen ger deltagarna inte bara en unik och universell modell som är applicerbar på alla typer av förhandlingssituationer, utan visar också med praktiska övningar hur modellen kan användas i konkreta situationer.

Kursen har designats med syfte att ge en unik förståelse för vad som ger framgång i en förhandlingssituation.

KURSTILLFÄLLEN
Göteborg: 7-8 november + 6 december