Konceptutvecklare Event & Besöksnäring
Göteborgs stad

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

17 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Konceptutvecklare Event & Besöksnäring ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling samt jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion. Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.

TÄNKBARA YRKESROLLER EFTER UTBILDNINGEN:

  • Konceptutvecklare Event och Besöksnäring
  • Producent – event och besöksdestinationer
  • Kvalificerad säljare – event, turism, besöksdestinationer
  • Event – och marknadskoordinator – event, turism, besöksnäring
  • Affärs – och destinationsutvecklingsassistent
  • Agent – event och besöksnäring

UTBILDNINGSMÅL:
Konceptutvecklare Event & Besöksnäring ger dig kompetens att ansvara för planering, genomförande och utvärdering av koncept- och produktutveckling samt jobba med kvalificerade arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsarbete och eventproduktion. Utöver goda kunskaper om besöksnäringen, ger utbildningen kunskaper i affärsutveckling, hållbar utveckling, projektledning, affärsekonomi samt utvecklar ditt sinne för affärsmannaskap.