Verksamhetsstyrning
Göteborgs stad

Skola IHM Business School

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

57 900 kr

Kort om utbildningen


Vad utmärker en operativ verksamhet som kan hantera variation och förändring? Lär dig balansera de faktorer som påverkar kundtillfredsställelsen, resurseffektiviteten och medarbetarnöjdheten.

För dig som vill utveckla din förmåga att leda en operativ verksamhet med starkt kundfokus. IHM Verksamhetsstyrning riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda, styra och utveckla en tjänsteproducerande verksamhet på operativ ledningsnivå.

För att känna trygghet, självförtroende och snabbare kunna prestera i rollen som operativ chef, får du möjlighet att utveckla din förståelse av vilka mål, styrformer och typer av arbetsorganisation som gör verksamheten mer eller mindre effektiv med avseende på kundnytta och resursanvändning.

Du får också utveckla färdigheter för att bättre kunna hantera olika operativa prestationsproblem som uppstår till följd av varierande och föränderliga omständigheter i verksamheten.

OMFATTNING
18 tillfällen, ett pass i veckan
Utöver schemalagd tid tillkommer tid för självstudier och projektarbeten