Asbestsanering - särskild utbildning
Göteborgs stad

Skola JA kompetens

Utbildningsstart

17 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

8 500 kr

Kort om utbildningen

Alla som ska leda eller utföra rivning av asbest eller asbesthaltigt material och måste ha Särskild utbildning enligt AFS 2006:1, 36§.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhetsaspekter och rivningsteknik som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1). Utbildningen ska innehålla praktiska tillämpningsövningar på rivning av asbest och asbesthaltigt material i byggnader, byggnadsdelar, tekniska anordningar eller delar av sådana anordningar.

Kursmål

 • Känna till gällande föreskrifter
 • Känna till vad asbest är, egenskaper och var asbest kan finnas
 • Insikt om hälsorisker med asbest
 • Skyddsåtgärder
 • Nödfallsåtgärder
 • Kunskap om olika arbetsmetoder
 • Kontrollåtgärder
 • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
 • Kunskap om saneringsmetoder och avfallshantering
 • Medicinska kontroller
 • Praktisk tillämpningsövning av asbestrivning/rivningsteknik