Fastighetsförvaltare
Göteborgs stad

Skola John Ericsson Institutet

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningen för dig som vill arbeta som Fastighetsförvaltare
Du ska kunna upprätta värderingskalkyler, göra investeringsunderlag inom fastighetsbranschen

Efterfrågan på Fastighetsförvaltare är stor. Byggboomen och pensionsavgångar påverkar positivt. Tack var LIA/praktik kommer du få en naturlig kontakt med arbetsliv.Inom fastighetsbranschen behövs kvalificerade kompetenser inom förvaltningsfrågor i syfte att optimera användning på kort och lång sikt och skapa värde. Affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt blir en röd tråd.

Fastighetsförvaltare på John Ericsson Institutet
Tillsammans med John Ericsson Institutet, lärare från branschen och kollegor (andra studenter) kommer du att få lära dig allt som krävs.

Studielängd: 2,5 år, 500 Yh-poäng