ABC För Skyddsombud
Göteborgs stad

Skola Kompetensutveckla

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

ABC För Skyddsombud är en grundutbildning för skyddsombud. Deltagarna ska få en grundläggande arbetsmiljökunskap samt en god förståelse för hur samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetsgivare, chefer, skyddsombud och övriga anställda i organisationen bör fungera.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Hur skyddsombudet ska kunna samverka i organisationen för att hantera arbetsmiljöfrågor.
  • Hur skyddsombudet ska medverka vid undersökningar av risker och genomförandet av förebyggande insatser.
  • Hur Skyddsombudet ska kunna följa och överblicka sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling.
  • Hur skyddsombudet ska kunna söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet.
  • Hur skyddsombudet kan agera för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.
  • Vilka rättigheter och skyldigheter skyddsombudet har.

Målgrupp utbildningen vänder sig till:
Skyddsombud eller arbetsmiljöombud som behöver en grundutbildning för skyddsombud för att förstå sin roll och har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Utbildningen lämpar sig också för chefer och arbetsledare som behöver mer kunskap om skyddsombudets roll och uppgift.

Utbildningens längd: 2 dagar.
Pris: 7 900 SEK exklusive moms per person. I priset ingår följande: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt kursintyg efter genomförd grundutbildning för skyddsombud.

Kursen ges i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med olika startdatum. För kursstarter följ länken till utbildningsarrangören.