BAS P/U - Byggarbetsmiljösamordnare Planering, projektering/utförande
Göteborgs stad

Skola Kompetensutveckla

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

11 250 kr

Kort om utbildningen

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U) som ska utses av byggherren. Den som ska utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS P och BAS U.

Utbildningen behandlar framförallt följande punkter:

  • Grundläggande arbetsmiljökunskaper.
  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.
  • Arbetsplatsens utformning.
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete.
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar.
  • Byggherre- och projekteringsansvar.
  • Ansvar för BAS P och BAS U.
  • Upprättande av en arbetsmiljöplan och förhandsanmälan.

Målgrupp utbildningen vänder sig till:
Kursen vänder sig till alla som ska arbeta som byggarbetsmiljösamordnare samt alla som i sin yrkesroll har behov av kunskap om hur byggarbetsmiljösamordningen på en arbetsplats ska se ut såsom chefer, arbetsledare, skyddsombud, byggherrar, beställare mfl.

Utbildningens längd: 2 dagar.
Pris: 9 000 SEK exklusive moms per person. I priset ingår följande: Kursmaterial, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika, kursintyg efter genomförd utbildning samt behörigheten inlagd på ditt ID06 om så önskas.

Kursen ges i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med olika startdatum. För kursstarter följ länken till utbildningsarrangören.