Marknadskoordinator
Göteborgs stad

Skola Medieinstitutet i Sverige AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Marknadskoordinator - en yrkesroll inom marknadsföring, medieproduktion och projektkoordination

Utbildning inom marknadskommunikation och koordinering av sälj- och marknadsinsatser. Producera och koordinera innehåll och material för presentationer, digitala kanaler, events och andra marknadsinsatser.

Utbildningen omfattar marknadsföring och marknadskommunikation och hur detta appliceras i företag. Du får också kunskaper och färdigheter inom olika typer av mediekanaler - vilka kanaler, verktyg och metodiker som finns och hur de används. Utbildningen inkluderar också planering, strukturering och produktion för olika mediekanaler. Utbildningen varvar teori med projekt så att du effektivt ska kunna genomföra, budgetera och följa upp projekt i olika produktionsled.

Studielängd: 1,5 år, 300 Yh-poäng