Webbkommunikatör Sociala Medier
Göteborgs stad

Skola Medieinstitutet

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Effektiv kommunikation på webben och i digitala kanaler
Utbildningen fokuserar på att professionell kommunikation på webben och i digitala medier. Under utbildningen kommer du lära dig hantera det skrivna ordet, journalistiska principer, sociala medier, bild och form. Samtidigt lär du dig hantera CMS-system och hur du skapar sökordsoptimerade texter. Utbildningen erbjuder dessutom dig som student ett första steg in i arbetslivet. Lär dig skapa kommunikation för alla kanaler och behov

På utbildningen Webbkommunikatör sociala medier kommer du få kompetens för att utforma kommunikation på bred front. Du kommer att lära dig allt från att skriva pressmeddelanden till hur du sköter ett företags interna och externa kommunikation såväl som sociala medier.

Studielängd: 2 år, 400 Yh-poäng