Testare
Göteborgs stad

Skola Newton Kompetensutveckling AB

Utbildningsstart

16 december 2019

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

När ett nytt IT-system eller en ny applikation på ett företag ska byggas eller förändras, behöver användarvänligheten och funktionaliteten kontrolleras och testas, innan det börjar användas. Att testa är viktigt då datasystem blir mer och mer komplexa, och förändringar i olika system påverkar andra delar i verksamheten. En Testare arbetar ofta tillsammans med systemutvecklare och de som har beställt ett system. Det är också vanligt att en Testare fungerar som projektledare genom att organisera arbetet för de som deltar i testandet. Systembeställare och användare av ett nytt system behöver också få hjälp och instruktioner av testaren.