Lokförare
Göteborgs stad

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 februari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Målet med utbildningen är att den studerande efter fullgjord utbildning skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att agera som förare av tåg (lokförare). Den studerande ska även utvecklat en attityd byggd på personligt ansvar i samarbete med andra samt ha en helhetssyn på järnvägstransportområdet.Efter att den studerande genomgått utbildningen ställs följande krav:Deltagaren skall ha kunskaper om och förståelse förhandhavandet av teknisk utrustning och tågfordon.Deltagaren skall ha kunskaper om och grundfärdigheter i att tillämpa de trafiksäkerhetsföreskrifter som reglerar rörelseformerna växling, vagnuttagning och tåg.