Diplomerad personalledare för Svenska kyrkan
Göteborgs stad

Skola Sensus

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

34 900 kr

Kort om utbildningen


Som diplomerad personalledare har du en arbetsledande roll med personalansvar. Ett gott ledarskap är en förutsättning för en bra verksamhet. För att känna dig trygg i din ledarroll är det viktigt att du har kunskap om personalfrågor och tillgång till praktiska verktyg.

Sensus utbildning Praktisk personalledning för Svenska kyrkan är en diplomutbildning som bygger på självstyrt lärande där du som deltagare har ansvar för din egen utvecklingsplan. Ditt lärande definieras utifrån det utvecklingsbehov som du och din organisation har. Du får stöd för att förstå och analysera ditt eget lärande, utveckla dina personliga färdigheter och genomföra förändringar. Du utvidgar ditt nätverk med personer som liksom du har erfarenhet av att arbeta med personalledning i Svenska kyrkan.

Utbildningen är anpassad efter miljön i Svenska kyrkan och är utformad efter de behov som lyfts upp av medarbetarna i stiftet. Under utbildningen kommer du att formulera lärmål som på ett tydligt sätt knyter de olika kursavsnitten till din vardag.

Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Startdatumet varierar beroende på ort.