IWI-utbildning hos Svetsakademin
Göteborgs stad

Skola Svetsakademin

Utbildningsstart

12 oktober 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

163 800 kr

Kort om utbildningen

WI- International Welding Inspector
IWI eller som det heter på svenska, Svetskontrollant, är utbildningen för dig som vill lära dig mer om att kontrollera svets och samtidigt få en djupare förståelse för svetsning. Utbildningen är godkänd av Svetskommissionen, som är den svenska organisationen för IIW:s (International Institute of Welding) utbildningar i Sverige. 

Kursinnehåll:
IWI-utbildningen är uppdelad i 2 avsnitt. Första delen (WT – Weld Technology) innehåller svetsteknologi och är 4 veckor lång samt består av 4 stycker moduler(delar). Efter varje modul görs ett teoretiskt prov. Andra delen (WI-Weld Inspection) består endast av utbildning inom svetsinspektion och är på 2,5 veckor. 

Utbildningsnivåer:
Det finns två nivåer av IWI, den normala nivån IWI-S (standard) och den högre nivån är IWI-C(Comprehensive).

Inträdeskrav IWI-S: 
För att bli antagen till utbildningen för IWI-S behövs antingen 3 års plåt och svetsutbildning på gymnasiet samt 3 års praktisk erfarenhet av svetsning, alternativ 5 års praktisk erfarenhet av svetsning. Person som redan har exempelvis ett IWS-diplom är kvalificerade till IWI-S.

Inträdeskrav IWI-C: 
För att bli antagen till utbildningen för IWI-C krävs minst högskoleingenjörsexamen eller IWT/IWE-diplom. Har man ett diplom inom IWI-S och har efter hen blev diplomerad minst 2 års yrkeserfarenhet som IWI-S Kan man efter ett inträdesprov bli godkänd att få gå utbildningen för IWI-C. 

Pris:
IWI-S 25 dagar är: 76 900kr
IWI-C 30 dagar är: 86 900kr