Tandsköterska
Göteborgs stad

Skola Västra Götalands läns landsting, Biologiska Yrkeshögskolan i Skara - BYS

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tandsköterskan ingår i ett vårdteam med tandläkare och tandhygienister, men ska även självständigt kunna informera och utföra munhälsovårdande insatser på patienter i olika åldrar. Ett yrke för den som tycker om att arbeta med människor.Utbildningen är drygt tre terminer lång (325 YH-poäng) och läses i bunden form på heltid vilket innebär att den studerande har skolförlagd tid upp till 5 dagar i veckan. Kurser som ingår i utbildningen är: Administration och organisation, Anatomi - anestesi - farmakologi, Material och miljö, Munhålans och tändernas anatomi, Odontologi 1+2, Oral hälsa 1+2, Teamtandvård, Vårdhygien - smittskydd, Examensarbete samt 16 veckors LIA (Lärande i Arbete).