FRÅN ÄGARLETT TILL ÄGARSTYRT
Göteborgs stad

Skola Västsvenska Handelskammaren

Utbildningsstart

26 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

12 375 kr

Kort om utbildningen

Vill du träffa andra ägare som också funderar på att expandera och ta in extern kompetens i styrelsen eller som Vd?

Sverige består till drygt 98% av ägarledda företag. Dessa är speciella just för att ägarna är aktiva i den dagliga verksamheten på ett eller annat vis. För att ett sådant bolag ska kunna skala upp krävs det en insikt och medvetenhet om innebörden att gå från ägarlett till ägarstyrt och hur man gör för att nå dit.

Denna utbildning handlar om att ge dig kunskap, verktyg och inspiration för att lyckas.

MÅLGRUPP
Vd:ar, ägare, styrelseledamöter eller dig som siktar på en karriär som VD.

PRIS 9 900 kr
I priset ingår lunch och/eller lättare förtäring. Alla priser är exklusive moms.