STYRELSEUTBILDNING
Göteborgs stad

Skola Västsvenska Handelskammaren

Utbildningsstart

16 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

31 125 kr

Kort om utbildningen

Vill du förbättra styrelsearbetet och samspelet mellan styrelsens intressenter? Välkommen till styrelseutbildningen Certifiering i styrelsearbete!

Under styrelseutbildningen Certifiering i styrelsearbete får du en komplett bild av styrelsens ansvar och uppdrag. Du lär dig att agera på varningsklockor i styrelserummet och att förbättra samspelet mellan vd, ägare och styrelsens intressenter. Så att du kan ta nästa steg mot ett strategiskt och affärsutvecklande arbete i styrelserummet.

Certifiering i styrelsearbete är en av våra mest uppskattade utbildningar. Kombinationen av föreläsarnas teoretiska kunskaper och deltagarnas gedigna erfarenheter leder till insiktsfulla samtal. För att du verkligen ska få möjlighet att testa det du lärt dig avslutas utbildningen med ett rollspel där gruppen löser olika dilemman i styrelserummet.

PRIS 24 900 kr
I priset ingår lunch och/eller lättare förtäring. Alla priser är exklusive moms.