Art Director & Copywriter, 400 YH-poäng
Göteborgs stad

Skola YRGO

Utbildningsstart

18 januari 2021

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Höst 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du jobba strategiskt och kreativt med kommunikationsidéer och hela koncept? Art Director & Copywriter är en intensiv tvåårig utbildning för dig som vill bli kreatör och jobba med idéer, analys och research. Du väljer inriktning när du ansöker: Art Director för dig som vill jobba mer med visuella uttryck och Copywriter för dig som vill jobba mer med textinnehåll.

OM UTBILDNINGEN
Under utbildningen får du bland annat lära dig jobba strategiskt med insikt, idéhöjd, genomarbetade koncept, varumärkesutveckling, analys och den kreativa processen. Efter examen har du verktyg för att kunna arbeta fram kreativa idéer och koncept som når ut och berör.

Du får också lära dig planera arbetet utifrån en satt budget och vilka lagar och regler som gäller inom området.

ATT ARBETA SOM ART DIRECTOR ELLER COPYWRITER
Art Directorn och Copywritern jobbar ofta i team och står tillsammans för den kreativa idén bakom kommunikationen, exempelvis en reklamkampanj. Som Art Director är du ansvarig för det visuella uttrycket, medan du som Copywriter står för textinnehållet.

En viktig del av jobbet är att göra research om kunden, produkten och målgruppen. Kunskapen ni får från researcharbetet använder ni för att definiera problemet, fundera ut lösningar, presentera idéer – och slutligen förverkliga dem.