Logistik och transportledning, 300 YH-poäng
Göteborgs stad

Skola YRGO

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du jobba i en arbetsledande position, där du planerar och samordnar transportuppdrag? Utbildningen ger dig yrkesspecifik kompetens för befattningar med kvalificerade uppgifter inom transport- och logistikområdet som transportledare och trafikplanerare.

OM UTBILDNINGEN
Utbildningen ger de praktiska och teoretiska kunskaper som behövs i arbetsledande position inom branschen. Logistik, transportekonomi, transporträtt och kännedom om transportbranschens villkor varvas med datorövningar i transportplanering. Det ingår även kontinuerliga besök på ledande företag i branschen, samt gästföreläsningar av aktiva transportledare.

Under utbildningen lär du dig att planera och samordna transportuppdrag med hjälp av planeringssystem samt att utföra lönsamhetsberäkningar. Du tränar upp din kommunikationsförmåga och lär dig förhandlingsteknik.

ATT ARBETA SOM TRANSPORTLEDARE
Transportledarens arbete går ut på att planera transporter så att de blir så effektiva och lönsamma som möjligt. I rollen ingår mycket kontakt med kunder och yrkesförare. Transportledare har en arbetsledande roll.

Studielängd: 1,5 år