Betongingenjör
Göteborgs stad

Skola YrkesAkademin

Utbildningsstart

19 augusti 2019

Studielängd

1 år

Studieort

Göteborgs stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

BetongingenjörSom betongingenjör är du specialist på byggmaterialet betong och bedömer betongens egenskaper och lämplighet för olika användningsområden. I arbetet gör du tekniska beräkningar, kalkylerar och läser ritningar med program som stöd. Planering av arbetet och arbetsledning är också en del av betongingenjörens arbete.En stor del av arbetet innebär också att ha koll på lagar och regler kopplade till byggnation. Din framtida arbetsplats kan vara i en betongfabrik, elementfabrik eller på en byggarbetsplats. Där kan du bland annat jobba som receptansvarig, kvalitetsledare, processingenjör, rådgivare, kontrollant eller med förvaltning och reparation av betongkonstruktioner.JobbmöjligheterBetong är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används bland annat i byggandet av broar, tunnlar och bostäder.