Vatten- och miljötekniker
Hallsberg

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Hallsberg

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

En vatten- och miljötekniker jobbar med att se över reningsprocesser för goda vattenkvaliteter och ansvarar allt som oftast för drift och underhåll av vatten- och avloppsanläggningar. Det handlar om att producera och leverera rent dricksvatten och arbetet innefattar utveckling och optimering av dessa produktionsprocesser genom att bland annat minska energi- och kemikalieförburkning.Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att bland annat:1. Producera dricksvatten. 2. Rena förorenat vatten innan det släpps tillbaka till naturen. 3. Anpassa, optimera/trimma och utveckla processerna vid vattenverk och avloppsreningsverk. 4. Ta ansvar för och tillämpa specialiserad kunskap i daglig drift och avancerade projekt.