Hundassisterad aktivitet - HAA (Besökshund)
Hallstahammar

Skola Svenska Terapihundskolan

Utbildningsstart

26 april 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Hallstahammar

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

15 000 kr

Kort om utbildningen

Besökshundsteamet arbetar med att ge stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap. Besökshundsteamets uppgifter är att göra enkla besök som ej är målinriktade eller behöver dokumenteras. Effekterna är goda, forskning visar att besök av hundteam sänker blodtryck, minskar smärta och stress. Detta är bara några få exempel på den goda effekt djurassisterad aktivitet har.

Utbildning i hundassisterad aktivitet HAA – titel på tjänstehunden blir Besökshund
För arbete med barn över 13 år.
Besökshunden är en lämplighetstestad och diplomerad hund vars uppgifter är att finnas till som stöd, motivation, uppmuntran, aktivitet och sällskap.