Ämneslärare i gymnasieskolan - svenska och engelska, 300 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som ämneslärare i gymnasieskolan har du den spännande uppgiften att handleda och undervisa ungdomar på väg in i vuxenlivet. Samtidigt får du fördjupa dig i och dela med dig av dina egna favoritämnen. På ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad lär du dig att behärska de pedagogiska metoder och verktyg du behöver för att lyckas och trivas som lärare i svenska och engelska.

Utbildningen ger dig rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera eleverna i framtidens klassrum. Den utbildningsvetenskapliga kärnan inkluderar kunskaper som är centrala för läraryrket: exempelvis ledarskap, didaktik, demokrati, konflikthantering, etik, läraruppdraget, lärandeteorier och utvecklingsarbete.

Större delen av utbildningen utgörs av de två ämnen som du kommer att undervisa i, det vill säga svenska och engelska. Förutom ämnesstudier och ämnesdidaktik skriver du också två examensarbeten, ett i varje ämne.