Förskollärarutbildning, 210 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som förskollärare har du ett omväxlande och kreativt yrke. Du möter nyfikna och påhittiga barn som utvecklas dag för dag. Barnen prövar, utmanar och ställer kluriga frågor – de vill förstå hur allt fungerar och hänger ihop. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar, stödja och inspirera barnens möjligheter till lek och lärande.

Förskollärarutbildningen ger dig rätt redskap och förutsättningar för att möta och inspirera barnen fram till skolstarten. I den utbildningsvetenskapliga kärnan handlar flera kurser om förskolans plats i samhället, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utvecklingsarbete.

I de förskolepedagogiska ämnena läser du om barns utveckling och lärande. Det kan till exempel röra sig om barndomens villkor, lek och lärande, språkutveckling, matematik, naturvetenskap, estetiska lärprocesser och sociala relationer. Du väljer också en valfri fördjupning och skriver ett examensarbete.