Förskollärarutbildning
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du följa och stödja de minsta barnen i deras utveckling fram till skolstarten? Vill du lägga en trygg grund för deras framtid och stimulera deras lust till livslångt lärande? Om du vill arbeta med nyfikna förskolebarn är vår förskollärarutbildning rätt val för dig. Utbildningen omfattar 3,5 års studier.