Grundlärarutbildning (åk 4-6), 240 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som grundlärare för årskurs 4–6 har du en viktig roll att spela i människors liv och för samhällets utveckling. Genom att väcka och tillgodose elevernas kunskapslust lägger du grunden för deras framtid. På Grundlärarutbildningen lär du dig att behärska de olika pedagogiska metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas i ditt arbete.

Du läser ämneskurser i svenska, engelska och matematik. I svenska och engelska får du arbeta med kreativa metoder i läs- och skrivutveckling. I matematiken lär du dig att utmana dina framtida elever i de olika räknesätten. I en valbar kurs väljer du mellan samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen och teknik då du får prova på undervisning utanför klassrummet och i laborativ miljö. Du skriver dessutom två examensarbeten inom ett ämne så att du får fördjupade kunskaper och en spetskompetens inom just detta ämne.