Grundlärarutbildning (åk F-3), 240 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som grundlärare i förskoleklass och årskurserna 1–3 spelar du en central roll för barn under deras första, nyfikna skolår. Du får vara med och lägga grunden för deras språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling, samtidigt som du vidgar deras värld med kunskaper om hur samhället och naturen fungerar. På grundlärarutbildningen lär du dig att behärska olika pedagogiska metoder och verktyg som du behöver för att lyckas och trivas i ditt arbete.

Du läser ämneskurser i svenska, engelska och matematik. I svenska och engelska får du arbeta med kreativa metoder för att lära barn läsa, skriva och lära sig främmande språk. Du arbetar också med att lära barn att räkna och på olika sätt utmana dina elever inom matematiken. Du läser även naturorienterande ämnen och teknik samt samhällsorienterande ämnen, då du får prova på undervisning utanför klassrummet och i laborativ miljö. Du skriver dessutom två examensarbeten inom ett ämne så att du får fördjupade kunskaper och en spetskompetens inom just detta ämne.