Hälsopedagogiskt program, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor.

Första året på Hälsopedagogiskt program ger dig en introduktion till hälsovetenskap. Du utvecklar kunskaper och färdigheter i tillämpat hälsoarbete. Du lär dig vetenskapliga hälsopedagogiska teorier som är viktiga för människors hälsa, livsstil och levnadsvanor. Du studerar hälsopedagogiska strategier och hur vi kan arbeta hälsofrämjande i olika sociala sammanhang, utifrån en helhetssyn på hälsa i livets alla åldrar.

Under det andra året gör du analyser av hälsopedagogiskt arbete. Du läser om ledarskap i organisationer och hur olika verksamheter genomför utbildningar och lärandeprocesser.