Ingenjör i hållbar energi, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vill du hjälpa till att tackla den klimatutmaning som världen står inför? Som ingenjör i hållbar energi spelar du en viktig roll i att skapa framtidens hållbara samhälle. För att nå upp till regeringens mål om att Sveriges energiförsörjning ska vara 100 procent förnybar senast år 2040 behövs dina kunskaper om energisystem, energi­effektivisering och smart energianvändning. Skapa en meningsfull framtid – för dig själv och för kommande generationer!

Sverige har fantastiska förutsättningar för förnybar energiförsörjning. Vi ligger långt fram inom området i jämförelse med resten av EU och världen i stort. Högskolan i Halmstad har lång erfarenhet av både forskning och utbildning kring hållbar energi. Högskolans forskning inom fjärrvärmeteknik är världsledande. Ämnesområdet är varierat, brett och djupgående, och nära kopplat till klimat, miljö och ekonomi.

Programmet Ingenjör i hållbar energi förbereder dig för att delta i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem. Kurserna handlar bland annat om vindkraft, solenergiteknik, bioenergi och fjärrvärme. Du får också kunskaper kring områden som CAD och ingenjörsmetodik, mekanik och elkraftsystem.