Naturvård och artmångfald, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Du som är artkunnig biolog kan spela en viktig roll i arbetet med att bevara jordens rika mångfald. Miljontals arter, växter, djur, svampar och alger hotas genom människans aktiviteter. Naturvård och artmångfald på Högskolan i Halmstad ger dig en unik utbildning för en hållbar framtid. Dina kunskaper behövs mer än någonsin – både i dag och framöver.

Du lär dig att kommunicera kunskap om biologisk mångfald, naturskydd och miljöförändringar och att använda geografiskt informationssystem (GIS). Hallands varierande landskap – med hav, jordbruk, sanddyner och skog – gör det lätt att studera många olika typer av natur.

I fördjupningskurserna studerar du naturvårdsbiologi och undersöker ekologin i vattenmiljöer, skogar och jordbruksmark. Du arbetar ofta i projektform och är ute i fält. Du läser vissa kurser på engelska och vi har ofta utbytesstudenter från andra länder.