Organisering och ledning av arbete och välfärd, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Du som väljer inriktningen socialt arbete förbereder dig för ledande roller inom välfärdssektorn. Du som vill förbereda dig för att arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling väljer inriktningen arbetsvetenskap.

Du som läser Organisering och ledning av arbete och välfärd får en bra grund för arbete med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster, både inom offentliga, privata och ideella organisationer. Du skaffar dig grundläggande kunskaper om ledarskaps- och organisationsteorier, förändringsarbete och om ekonomi och arbetsrätt.