Professionell idrottskarriär och arbetsliv , 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Du som är elitsatsande idrottare eller har ambitionen att verka inom idrott, behöver både ha möjlighet att träna och ha kunskaper om hur människor får ut det mesta av sin potential. Professionell idrottskarriär och arbetsliv förbereder dig för ett framtida yrkesliv samtidigt som du kan satsa helhjärtat på att lyckas med din nuvarande idrottskarriär.

Det ställs höga kunskapskrav på dig som vill satsa på en elitidrottskarriär, antingen som aktiv idrottare eller som ledare. Du behöver ha goda kunskaper inom flera områden, som till exempel effektiva träningsmetoder, träningsplanering, metoder för återhämtning, stresshantering i samband med tävling och vad som är viktigt under en skadeperiod. De kunskaperna har du också nytta av om du är intresserad av tränaruppdrag, av strategiska eller operativa ledaruppdrag eller av flera andra yrken som har fokus på människor.

På utbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv utvecklar du kunskaper inom idrottsrelaterade områden som idrottspsykologi, idrottsbiomekanik och idrottsfysiologi. Du tillämpar kunskaperna på ditt eget idrottsutövande och på det sättet ger du dig själv förutsättningar för en långsiktigt hälsosam och hållbar karriär.