Psykologi - inriktning idrott och motion, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som beteendevetare arbetar du med människor och deras tankar, känslor och beteenden. Programmet Psykologi – inriktning idrott och motion vid Högskolan i Halmstad är unikt i Norden. Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande. Utbildningen ger dig kompetens att hjälpa människor att prestera, må bra och utvecklas.

Programmet har en tydlig profil mot hälsopsykologi, idrottspsykologi och motionspsykologi. Du studerar intressanta fenomen som gruppdynamik, personlighetsfaktorer, individens utveckling och tillämpad psykologi. Du utvecklar kunskaper inom samtalsmetodik, kommunikation och coachning som du kan använda i rådgivning och i tillämpat arbete. Det är kunskaper som du också kan använda för att genomföra och presentera egna undersökningar inom områdena hälso-, idrotts- och motionspsykologi.