Samhällsförändring och social hållbarhet, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som sociolog med inriktning social hållbarhet arbetar du med aktuella samhällsfrågor som berör människors livsvillkor, välfärd, jämlikhet, jämställdhet, rättvisa, gemenskap och delaktighet. En rad samhälls­utmaningar utmärker vår tid och ger dig kompetens att utreda och analysera brister i den sociala hållbarheten. Du får kunskaper för att kunna skapa och kommunicera åtgärder för att stärka social hållbarhet i olika sammanhang.

Social hållbarhet blir allt viktigare, både i samhället i stort och i företag. När du studerar sociologi skaffar du dig kritiska och konstruktiva perspektiv på frågor om social hållbarhet och på andra aktuella samhällsutmaningar som globalisering, samhällskonflikter, sociala rörelser, arbetsliv, välfärd, genus och mångfald. Det unika med programmet Samhällsförändring och social hållbarhet är att du studerar de här ämnena både ur ett samhällsperspektiv och ur ett socialpsykologiskt grupp- och individperspektiv.

På programmets sociologikurser får du kunskap om hur samhällets utveckling och förändringar påverkar olika gruppers villkor, relationer och sätt att leva. Du utvecklar en bred kompetens i sociologi och dessutom spetskompetens i social hållbarhet genom programmets profilkurser.

På profilkurserna fördjupar du dina kunskaper och övar på att förstå och analysera samhällsfenomen, förändringsprocesser och sociala relationer. Du lär dig hur du kan arbeta aktivt för en socialt hållbar samhällsutveckling. Målet är att du ska kunna starta, leda och utvärdera olika typer av förändrings- och hållbarhetsprojekt.