Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk erfarenhet, både i det unika Hälsolabbet och ute i arbetslivet.

Det första året är en introduktion till människans hälsa och livsvillkor. Under andra året får du en djupare förståelse för hälsa och ohälsa kopplade till olika stadier i livet. Under det tredje och sista året fördjupar du dina kunskaper om sjuksköterskans ansvar och ledarskap i innovationsdrivande och värdeskapande förändringsarbete. Sista året skriver du också ett examensarbete, som är en fördjupning inom ämnet omvårdnad.

Utbildningen ges även i Varberg.