Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation, 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som statsvetare fördjupar du dig i vår tids politiska utmaningar, såsom exempelvis hot mot demokratin och snabba förändringar i såväl traditionella som digitala medier. Statsvetenskap – samhällsanalys och kommunikation ger även en bred teoretisk grund kombinerad med praktiska tillämpningar. Här tillägnar du dig kunskaper och tillämpar metoder för att analysera och kommunicera samhällsfrågor.

Statsvetenskap med inriktning på samhällsanalys och kommunikation är en utbildning med både bredd och djup. Du utbildas till samhällsanalytiker, med kompetens i kommunikation. Med tid och engagemang blir studierna en väg till ett kvalificerat jobb.

Utbildningen rustar dig för att kunna både förstå och kommunicera samhällets komplexitet, med hjälp av nya insikter om makt, politik, politisk kommunikation och hur samhällsinstitutioner fungerar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Du utvecklar till exempel kunskap om hur globaliseringen ändrar förutsättningarna för politik, ekonomi och medier med mera.

Inslaget av kommunikation handlar om kompetens om politisk kommunikation, analys av politisk propaganda samt retorik. Du kommer att träna på att producera olika typer av texter, särskilt sådana som myndigheter, förvaltningar och organisationer behöver i sin kommunikation.