Utvecklingsingenjörsprogrammet , 180 hp
Halmstad

Skola Högskolan i Halmstad

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Halmstad

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som utvecklingsingenjör kommer du att utforma och utveckla morgondagens företag, affärer, produkter och tjänster. Utvecklingsingenjörsprogrammet ger dig en bred bas med en unik helhetssyn på teknik, ekonomi och samhällsfrågor. Du får kunskap om både produktutveckling, entreprenörskap och innovationsledning. Kanske bygger du upp ett eget företag baserat på ditt examensarbete. Utbildningen har ett mentorprogram där du får kontakt med en yrkesverksam ingenjör.

Utvecklingsingenjörsprogrammet är en innovativ och tvärvetenskaplig utbildning i särklass. Du får en bred bas med helhetssyn på teknik, ekonomi och samhällsfrågor. På den grunden lägger du valfri spetskompetens eller ökad bredd.

Inom teknikområdet fokuserar du på maskinteknik och elektroteknik. Du studerar också design, produktutveckling och projektledning, ekonomi, patenträtt och avtalsrätt. Den här mixen förbereder dig för att bli projektledare inom industrin, med kompetens inom hela processen från utveckling, konstruktion och produktion till marknadsföring. Du lär dig också att starta och driva företag och ordna finansiering.