Automationsingenjör mekatronik
Halmstad

Skola Kristianstad kommun, Vuxenutbildningen

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Halmstad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

YRKESOMRÅDENSom automationsingenjör i mekatronik kan man arbeta med automationssystem där mekatronik integreras i sammansatta system. Automation och mekatroniksystem finns framförallt inom tillverknings- och processindustrin. Branscher kan vara inom livsmedels-, fordons-, massa-, energi-, utvecklings-, förpacknings-, metallindustri samt konsult- och entreprenadverksamheter.Arbetet som automationsingenjör i mekatronik innebär projektering, konstruktion, installation, montage och programmering av automationssystem med övergripande styr- och reglersystem som PLC-system och komponenter i dess periferi som givare, ställdon, servon, HMI-paneler, industriella nätverk etc. Inom mekanik handlar det om konstruktionsberäkningar, tillverkning och montage av mekaniska element och konstruktioner i sammansatta mekatroniska system.