Montageledare Solel
Härnösand

Skola Heta Utbildningar Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Härnösand

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Är du intresserad av att arbeta med den allra senaste spetstekniken när det gäller förnybar energi? Skulle du kunna tänka dig ett jobb där du är en viktig del i omställ­ningen av elproduktion till förnybar el i Sverige?

Vill du bli en del av det viktiga miljöarbetet inom solel?
Utbildningen ger dig kunskap om projek­tering och förberedelser inför solmontage. Du får också kunskap om arbetsledning och montagearbete vid solelinstallationer.

Har du ett intresse för förnybara energisys­tem och hållbarhetsfrågor kan det här vara utbildningen just för dig. Solelbranschen är en relativt ny bransch men antal installatio­ner ökar väldigt mycket och har gjort så de senaste åren.

Efter examen kan du hitta jobb hos företag som installerar solelessystem. Ofta handlar det om unga, snabbväxande företag som arbetar med ny teknik och som i rask takt utvecklar nya och arbets- och produktionsmetoder. Du kan också hitta jobb hos företag som installerar solvärme.

Efterfrågan på montagledare solel är stor tack vare den nya och expansiva branschen.