Underhållstekniker inom processindustrin
Härnösand

Skola Heta Utbildningar Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Härnösand

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Vidareutbilda dig till ett välbetalt jobb och bli eftertraktad i hela Europa! Det kommer behövas cirka 5 000 välutbildade underhållstekniker per år i Sverige. Aktuella företag bekräftar att behovet kommer vara stort de kommande åtta till tio åren.

Skaffa dig en eftertraktad kompetens inom hela Europa!
Utbildningens kursplaner är framtagna i samarbete med företrädare för Kraftvärme- och processindustrin för att matcha branschens behov. Utbildningen ger dig också möjlighet till en europeisk certifiering, specialist som underhållstekniker på operativ nivå. Certifieringen ger dig möjlighet att arbeta som underhållstekniker i hela Europa.

Målet med utbildningen är att du som studerar ska få:

  • Specialiserade kunskaper inom exempelvis el, automation, felsökning, återställandeteknik, arbetsmiljö och säkerhet.
  • Kunskaper om angränsande industriella områden, främst industriell IT och energieffektivisering.
  • Färdigheter att planera, utföra samt identifiera resurser för ett hållbart och säkert underhållsarbete i en processindustriell miljö.
  • Lösa sammansatta problem som kan uppstå under drift, vid revision eller oplanerade stopp.
  • Klara avhjälpande underhåll och felsökning i processtyrda anläggningar.

Du kan till exempel jobba som:

  • Arbetsledare - inom underhåll
  • Underhållstekniker
  • Servicemontör - inom industrimaskiner
  • Processtekniker - inom styr- och reglerteknik.