Underhållstekniker inom processindustrin
Härnösand

Skola Sandvikens kommun, Yrkeshögskolan

Utbildningsstart

1 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Härnösand

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Skaffa dig en eftertraktad kompetens inom hela Europa!Vidareutbilda dig till ett välbetalt jobb och bli eftertraktad i hela Europa! Det kommer behövas cirka 5 000 välutbildade underhållstekniker per år i Sverige. Aktuella företag bekräftar att behovet kommer vara stort de kommande åtta till tio åren.Utbildningens kursplaner är framtagna i samarbete med företrädare för Kraftvärme- och processindustrin för att matcha branschens behov. Utbildningen ger dig också möjlighet till en europeisk certifiering, specialist som underhållstekniker på operativ nivå. Certifieringen ger dig möjlighet att arbeta som underhållstekniker i hela Europa.Målet med utbildningen är att du som studerar ska få:Specialiserade kunskaper inom exempelvis el, automation, felsökning, återställandeteknik, arbetsmiljö och säkerhet.