Lönespecialist
Härryda

Skola YHiM- Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Utbildningsstart

18 januari 2021

Studielängd

2 år

Studieort

Härryda

Ansökan öppnar

Höst 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Behovet av specialister inom lön ökar. Det är en brist på personer med hög kompetens inom området och många företag har idag svårt att rekrytera. Jobben finns inom alla branscher, både små och stora företag, både privata och offentliga arbetsgivare samt bemanningsföretag.

Den moderna löneprocessen i kombination med alltmer komplexa lagar och regler samt ökad globalisering, ställer idag ökade krav på löneyrket. IT-utveckling med system där man själv registrerar och hittar uppgifter, är ett exempel på hur rollen har moderniserats.

Omfattning: Tre terminer
Poäng: 300 YH-poäng
LIA-praktik: 18 veckor