Lokförare
Hässleholm

Skola Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Hässleholm

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som lokförare kommer du att köra stora och tunga fordon i hög hastighet, lastade med tungt gods eller många människor. Det ställer höga krav på säkerhetsmedvetande, koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även om du är ensam långa stunder i förarhytten måste du vara fokuserad. Det kan inträffa oväntade situationer, som du måste kunna hantera med precision och bibehållet lugn.

För att veta om du är lämplig som lokförare får du genomgå en yrkespsykologisk bedömning och en lagstadgad hälsoundersökning, i samband med din ansökan till utbildningen.Det är också viktigt att ha servicekänsla, både när det gäller att transportera passagerare och företagsgods.Hur ser arbetsmarknaden ut?Det råder brist på utbildade lokförare i landet.