IP-paralegal
Distans

Skola Affärshögskolan

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Distansutbildningen för dig som vill göra karriär som specialiserad IP-paralegal eller IP-assistent.

Vad gör en IP-paralegal?
Som IP-paralegal arbetar du främst med patentärenden och IP-rättigheter, det vill säga immaterialrätt, med varumärken, information, handläggning, utredning och administration. Du hanterar, samordnar, koordinerar, registrerar och följer upp IP-ärenden samt kommunicerar med olika parter, så som uppdragsgivare, konsulter och myndigheter. Merparten av arbetet sker på engelska och ofta både nationellt och internationellt.

Jobba som IP-paralegal
Rollen IP-paralegal är relativt ny i Sverige och har goda framtidsutsikter. Efter avslutade studier kan du arbeta som specialiserad IP-paralegal på en IP-byrå, inom finanssektorn, inom industrin eller för en organisation. Du kan även arbeta som IP-assistent.