Specialistundersköterska - äldres hälsa
Distans

Skola Akademi Båstad Yrkeshögskola

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med en åldrande befolkning och gör det angeläget att arbeta med att stärka det friska och förebygga ohälsa och skador bland äldre. Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes.

Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i omvårdnaden och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan. Studierna bedrivs delvis på distans med 10 obligatoriska träffar, cirka en vecka per månad i Båstad.Varje period innehåller cirka tre veckors handledda självstudier på telefon eller via skolans lärplattform.Det är viktigt att du har tillgång till dator, då du lämnar in uppgifterna digitalt.