Specialistundersköterska inom kvalificerad
Distans

Skola Akademi Båstad Yrkeshögskola

Utbildningsstart

1 september 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Vår 2020

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Som specialistundersköterska går du en spännande framtid till mötes inom kvalificerad sjukvård i privat, regional eller kommunal regi.Efter utbildningen kan du bidra till bättre kvalitet i den kvalificerade sjukvården och bli en viktig länk mellan undersköterskan och sjuksköterskan i akuta situationer både inom öppen- och sluten vård.

Genom utbildningen får du en kompetenshöjning som ger dig beredskap att hantera och göra adekvata bedömningar i akuta situationer vid vård av både barn och vuxna.Som specialistundersköterska kan du bland annat arbeta med ledarskap, teamarbete och kvalificerad sjukvård. Behovet av specialistundersköterskor ökar i takt med att hälso- och sjukvården blir allt mer kunskapsintensiv och specialiserad.