Bli diplomerad Samtalsterapeut SER-terapeut
Distans

Skola Akademin för SER terapi

Utbildningsstart

20 februari 2020

Studielängd

3 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

60 000 kr

Kort om utbildningen

En upplevelsebaserad utbildning där vi övar på vår terapeutroll och även bearbetar och förstår oss själva. Föreläsningar i psykologi varvas med egen förståelse och upplevelser. Psykodynamisk, Humanistisk och Existentiell inriktning, ett integrativt perspektiv. I SER-terapins verktyg ingår Regressionsterapi, Samtalsterapi, Kroppspsykoterapi (Energi Flow Breathing med mindfulness), Bild, Dröm och Symbolterapi.

Målet med terapin och utbildningen: Att se sitt liv i ett sammanhang där livsskeenden blir en del av ens växande till att hitta ”hem” i sig själv och i sina relationer. Vi utgår från att människan är kropp, känsla, behov, intellekt och själ i relation med andra där allt påverkar vartannat.

Utbildningen har inga krav på förkunskaper, förutom att man har ett genuint intresse för människor och en vilja att utvecklas själv som människa.