Bevisfrågor i skatteprocessen
Distans

Skola Altalex Advokatkurser

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 363 kr

Kort om utbildningen

Lär Dig vinna skattemålet! Lär Dig vem som ska bevisa något, vad som ska bevisas och vad som vägs in vid bevisprövningen – samt vilka argument som kan ge framgång.

Detta är en praktiskt orienterad juridisk kurs, med tonvikt på skatterätt och förvaltningsprocess. Ett förväntat studieresultat är att Du ska få lättare att vinna gehör i domstolsärenden och mål som rör beskattning. Du lär Dig identifiera styrkor och svagheter i Skatteverkets respektive Din eller företagets argumentation.

I kursen presenteras en genomgång av relevant juridisk terminologi och en steg-för-steg-modell för hur ett skattemål ska prövas, alltså förfarandet i domstol. Här fördjupas utbildningen om betydelsen av rättsfaktum och hur man fastställer det, de viktigaste reglerna som gäller bevisbörda och beviskrav, hur en bevisvärdering bör genomföras och, till sist, om beviskravet är uppfyllt.

Utifrån modellen kan Du bilda en adekvat avvägd uppfattning om vem som borde vinna respektive förlora målet. Du får även se hur bevisprövningen skulle göras med utgångspunkt i ett autentiskt rättsfall (”Kebabmålet”).

Kursen är lämpad för Dig som är advokat, juridiskt ombud eller skattespecialist och som vill få en introduktion, repetition eller fördjupning om skatteprocesser. Kursen är nyttig även för företagsrådgivare och andra som vill kunna hantera eller undvika skatteprocesser.

Kursen behandlar bland annat:

  • Hur skatteförfarandet fungerar och hur en skattetvist uppkommer
  • Skatteverkets utredningsbefogenheter
  • Den skattskyldiges förväntade medverkan och rättigheter
  • Att fastställa rättsfaktum
  • Bevisbörda, bevisbörderegler och beviskrav, samt dessas betydelser
  • Värdering av enskilda bevis och en modell för detta
  • Hur bevisprövningen går till

Utbildningsledare: Jur. dr Gustav Lindkvist
Kurslängd: 90 minuter

Kurstiden kan tillgodoräknas av advokater som professionell vidareutbildning.

Altalex eftersträvar att presentera juridiska ämnen på ett levande och intresseväckande sätt. Se trailers för kursen och mer information på vår hemsida.