It-forensisk verksamhet i en juridisk kontext
Distans

Skola Altalex Advokatkurser

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

4 363 kr

Kort om utbildningen

Vad kan man egentligen utläsa ur ett it-forensiskt analysprotokoll? Vad behöver man veta för att bedöma innehållet?

I denna kurs presenteras en praktiskt tillämpbar akademiskt grundad metod för att bedöma så kallade it-bevis ur ett juridiskt perspektiv. I kursen får många av de berörda aktörerna komma till tals och belysa sina perspektiv. Vad säger till exempel en advokat, åklagare, domare, poliskommissarie, it-forensiker, it-säkerhetsspecialist, professor i systemteknik och verksamhetsexperter vid Nationellt forensiskt centrum (NFC) om it-forensisk verksamhet?

I kursen ingår också ett unikt reportage från NFC:s laboratorium vid informationstekniksektionen, där kursdeltagaren får lära sig mer om olika metoder som används vid mobilforensiskt arbete.

Kursen riktas till Dig som vill utveckla en grundläggande förståelse för it-forensik och it-bevis, eller som vill fördjupa Dina kunskaper på området. Kursen utgår från ett straffprocessuellt perspektiv och är därmed särskilt lämpad för försvarare och målsägandebiträden, samt som introduktion för ombud inom civil- och förvaltningsprocessen. Kursen är även lämpad för tekniker och andra med intresse för denna skärningspunkt mellan juridik och teknik.

Detta är en grundkurs som inte förutsätter några förkunskaper om it-rätt. Kursinnehållet kan man därför tillgodogöra sig även med endast grundläggande juridiska och/eller tekniska kunskaper. Genom kursen får Du samtidigt lära dig centrala termer som Du behöver känna till för att få grepp om it-forensiken, oavsett Din bakgrund.

Kursen behandlar bland annat:

  • Den it-forensiska verksamhetens historik och framväxt, internationellt och i Sverige
  • Centrala felkällor hos it-forensiska undersökningsresultat
  • En modell för att bedöma, underbygga eller ifrågasätta tillförlitligheten av it-forensiska undersökningsresultat
  • Vissa it-forensiska metoder som används av NFC vid undersökningar av mobiltelefoner, däribland JTAG
  • Datorns historiska utveckling fram till implementeringen i smartphones
  • Innebörden av en del tekniska begrepp 

Utbildningsledare: Jur. dr Jonas Ekfeldt
Studielängd: 90 minuter

Kurstiden kan tillgodoräknas av advokater som professionell vidareutbildning.

Altalex eftersträvar att presentera juridiska ämnen på ett levande och intresseväckande sätt. Se trailers för kursen och mer information på vår hemsida.