Utbildning i basmedicin
Distans

Skola ArcanumSkolan

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

3 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

46 000 kr

Kort om utbildningen

Basmedicin motsvarande 30-60 högskolepoäng
ArcanumSkolans basmedicinutbildning vänder sig till alternativ- och komplementärmedicinska (KAM) terapeuter. Det är en utbildning som startar fyra gånger per år, och du genomför den i din egen takt.

Genomförande
Utbildningen är internetbaserad.

Utbildningens omfattning
Utbildningen motsvarar 60 poäng, och genomförs i samarbete med sjukvårdspersonal.

Du studerar i din egen takt, och kan genomföra utbildningen på 1-3 år.

Du kan också välja att läsa 30 p. Hör med ditt förbund om vilken omfattning de kräver för din terapi.

Du kan också ansöka om en förlängning av studietiden. Du tilldelas också en studiehandledare som följer dig under din utbildningstid.

Pris:
Block 1: 30 poäng: 23000 kr inkl. moms
Block 1 och 2: 60 poäng: 46000 kr inkl. moms
Anmälningsavgift: 2000 kr inkl. moms